Karafa na víno/vodu

31,50  bez DPH (37,80  s DPH)

Objem: 1400 ml
(P3604)